Den Teologiske Tyv

Usømmelig omgang med tilgivelse

September 30, 2021 Mads Episode 19
Den Teologiske Tyv
Usømmelig omgang med tilgivelse
Show Notes

Episoden hvor Jesus usømmeligt (i de religiøse autoriteters øjne) tilgiver en lam mand sine synder, mens Jesus og de religiøse autoriteter sidder med støv i håret og beskidte, efter at den lamme mands venner har gravet et hul i Jesus' tag mens han var i et vigtigt møde med netop disse autoriteter
Markusevangeliet kapitel 2,  vers 1-12 som er prædiketeksten til den 10/9 /2021 eller 19 søndag efter trinitatis efter 1. tekstrække.

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme.* 2 Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. 3 Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. 4 Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. 5 Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« 6 Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: 7 »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?«* 8 Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? 9 Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? 10 Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger han til den lamme: 11 »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« 12 Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!« 

Bibelen. Den hellige Skrifts kanoniske Bøger. (1992). (Mk 2:1–12). Det Danske Bibelselskab.