Den Teologiske Tyv

Enden på religion? #3 Mudderkager i øjnene

March 31, 2021 Mads Episode 11
Den Teologiske Tyv
Enden på religion? #3 Mudderkager i øjnene
Show Notes

Det sidste stop, i denne omgang, som vi følger sporet af den irreligiøse Jesus.
Vi dykker ned i Johannes kapitel 9, hvor jesus helbreder en blind, og gør det på en unødig besværlig, og ja, ulækker måde

Helbredelsen af den blindfødte
Johannesevangeliet kapitel 9,1-7:

På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen.
Hans disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?« 
Jesus svarede: »Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.  De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde.  Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.«

Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne  og sagde til ham: »Gå hen og vask dig i Siloadammen!« – Siloa betyder Udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.

The End of Religion af Bruxy Cavey