Den Teologiske Tyv

Enden på religion? #2 Et irreligiøst postkort. En lam, en båre og religiøse regler

March 31, 2021 Mads Episode 10
Den Teologiske Tyv
Enden på religion? #2 Et irreligiøst postkort. En lam, en båre og religiøse regler
Show Notes

Vi følger sporet af den irreligiøse Jesus, og dykker ned i Johannesevangeliet 5.
Her helbreder Jesus en lam mand ved Betesda dam, og siger, at han skal bære sin båre og sender manden som et irreligiøst postkort til datidens religiøse ledere.

Johannes 5,1-18:
Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem.  Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange.  I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. 
Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af.  Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. 

Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?«  Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.«  Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre og gå!«  Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.

Men det var sabbat den dag;  derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: »Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre.«  Han svarede dem: »Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din båre og gå.«  De spurgte ham: »Hvem var den mand, der sagde til dig: Tag den og gå?«  Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var; for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet.  Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: »Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre.«  Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask.  Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat.  Men Jesus sagde til dem: »Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.«  Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.