Den Teologiske Tyv

Hvad gør kristendommen anderledes? # 2. Korsfæstelsen som Guds selvopofrelse.

March 09, 2021 Mads Episode 8
Den Teologiske Tyv
Hvad gør kristendommen anderledes? # 2. Korsfæstelsen som Guds selvopofrelse.
Show Notes

Jesus korsfæstelse bliver af de nytestamentlige forfattere set som et sonoffer.
Det gør kristendommen anderledes. For det er Gud selv, der bringer offeret og selv er offeret.

Vi kan let overse præcis den del i den kristne fortælling, men hvis vi stopper, og overvejer hvad det betyder, kan det være, at vi ser Gud i et nyt lys, og måske gentænker, hvad det er, vi mener, når vi kalder det Jesus begyndte, for en religion


Podcast The Bible for Normal People
Bog The end of religion: encountering the subversive spirituality of jesus.  BruxyCavey, 
B. (2020). Harrisonburg, VA: Herald Press.