Den Teologiske Tyv

Hør Hvem? Ny Omgang med den mærkeligste historie, jeg hørte som ikke-kristen: Forklarelsen på Bjerget. Fra pludselig opstået prædikenværksted til det her

January 24, 2023 Den Teologiske Tyv Episode 40
Hør Hvem? Ny Omgang med den mærkeligste historie, jeg hørte som ikke-kristen: Forklarelsen på Bjerget. Fra pludselig opstået prædikenværksted til det her
Den Teologiske Tyv
More Info
Den Teologiske Tyv
Hør Hvem? Ny Omgang med den mærkeligste historie, jeg hørte som ikke-kristen: Forklarelsen på Bjerget. Fra pludselig opstået prædikenværksted til det her
Jan 24, 2023 Episode 40
Den Teologiske Tyv

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.
Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.
Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.
udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.«
Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«

Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.« Matt 17,1-9

Show Notes

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.
Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.
Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.
udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.«
Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«

Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.« Matt 17,1-9