Den Teologiske Tyv

Hvad Betyder Korset? Uddrivelsen af Satan

September 29, 2022 Den Teologiske Tyv Episode 35
Hvad Betyder Korset? Uddrivelsen af Satan
Den Teologiske Tyv
More Info
Den Teologiske Tyv
Hvad Betyder Korset? Uddrivelsen af Satan
Sep 29, 2022 Episode 35
Den Teologiske Tyv

En dimension  af korset, som jeg stadig er ved at vænne mig til, men som jeg må erkende er en vigtig del af Jesus korsfæstelse, i al fald, hvis man spørger Jesus og også Paulus, er, at korset er hvor Gud vinder over ondskab, udriver Satan, afvæbner og udstiller denne verdens magter som magtesløse.
 
Se eks
Johannesevangeliet 12,31 (hvor Jesus selv taler i forbindelse af sin forestående korfæstelse og hvad korsfæstelsen "gør"):
Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud.
 
Brevet til kolossenserne kap 2 vers 15 :
Han(Gud) afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.
 
Paulus i sit første brev til korinterne, kapitel 2,1-8:
Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom,  for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.  Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven,  og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,  for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.

Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere.  Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed.  Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre.

Show Notes

En dimension  af korset, som jeg stadig er ved at vænne mig til, men som jeg må erkende er en vigtig del af Jesus korsfæstelse, i al fald, hvis man spørger Jesus og også Paulus, er, at korset er hvor Gud vinder over ondskab, udriver Satan, afvæbner og udstiller denne verdens magter som magtesløse.
 
Se eks
Johannesevangeliet 12,31 (hvor Jesus selv taler i forbindelse af sin forestående korfæstelse og hvad korsfæstelsen "gør"):
Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud.
 
Brevet til kolossenserne kap 2 vers 15 :
Han(Gud) afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.
 
Paulus i sit første brev til korinterne, kapitel 2,1-8:
Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom,  for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.  Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven,  og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,  for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.

Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere.  Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed.  Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre.